ru  en  bg  ukr  

Компания | Технологии | Проекти | Контакти

 

    1. Gorvodokanal инсталации за биогаз, гр. Пенза, 2012.

    Фирма "Биогаз технологии" ще проектира инсталацията за биогаз на мястото на съоръженията за третиране на Водоканал, Пенза. Проектът предвижда за оползотворяване на утайки от отпадъчни води, производство на биогаз и производство на електроенергия до 1,5 MW, които ще бъдат използвани за собствените си нужди. Проектът е разработен във връзка с AGRINZ технологии (Австрия) с използването на ко-генерация електроцентрала, произведени от MWM (Германия).

 

BGT Group © 2013