e-mail: info@BioGazTech.net  

ru  en  bg  ukr  

Компания | Технологии | Проекти | Контакти

 

       Фирмата "Биогазови технологии" ООД е част от икономическата група „Интеренерго”, която изгражда обекти на промишлената енергетика, внедрявайки съвременни наукоемки технологии, на териториторята на Украйна, Русия и България. Притежава богат опит в изпълнението на когенерационни електроцентрали в промишлени предприятия и в жилищното строителство, а новосъздадената компания готви за реализация първите си проекти за биогазови комплекси на пазарите в Украйна, Русия и страните от Обществото на независимите държави. 

       "Биогазови технологии" ООД прилага комплексен подход при реализацията на проекти за преработката на отпадъци от селското стопанство, хранителната промишленост и канализационните отпадъчни води за добив на биогаз и производство на топлинна и електрическа енергия.

       Компанията предлага:
- предпроектно проучване и анализиране на ефективността при добива на биогаз и неговото опозотворяване в енергия;
- комплексно проектиране на обектите за всички етапи на биогазовото производство и енергийната мощност;
- доставка на основното и спомагателното оборудване; 
- строително-монтажни, пуско-наладъчни работи, гаранционен и експлоатационен сервиз на съоръженията.

       Допълнителна гаранция за успешната реализация на нашите биогазови проекти е съвместната ни дейност с водещи европейски компании. Натрупаният опит позволява да осигурим стопроцентова гаранция за всеки изпълнен от нас проект. Нашите партньори са:
-
"UTS Biogastechnik" GmbH, Германия - компания, създадена през 1992 г., се фокусира върху изграждането на иновативни и устойчиви инсталации за биогаз с ниски оперативни разходи, максимум производството на газ и ниски емисии на метан;
- "Agrinz Technologies" Gmbh – тази австрийска компания о притежава богат опит в реализирането на проекти на базата на канализационни отпадъчни води, пречиствателни съоръжения. С нея нашата група изгражда голям биогазов енергиен комплекс в град Пенза, Руска Федерация ;
- "MWM" – е глобалният лидер със стотици изпълнени проекти в целия свят в приложението на биогаз и в производството на газобутални агрегати за когенерационните централи;
- "Интеренерго" – компанията натрупа богат опит в инжеиниринга и изпълнението "под ключ" на сложни енергийни проекти на територията на Украйна и Русия.

       В сътрудничеството с вас, ще реализираме проекта, който ви е нужен. 

BGT Group © 2013